Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn mãi. Amen.

≡ LATEST NEWS


Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng Toàn Quốc 2013 (updated 5/13/13) VIETNAMESE ENGLISH
SPIRITUAL BOUQUET TALLY SHEET
SPIRITUAL BOUQUET - IPAD TNTT
Thư Chúc Mừng Tân BTV Liên Đoàn NS RK 2013-2016 (updated 5/13/13) VIETNAMESE  
READ MORE     

≡ POPE's INTENTION


GENERAL INTENTIONS:
Elders.
That the Church and society may respect the wisdom and experience of older people.

MISSIONARY INTENTION:
Collaboration in Evangelization.
That priests, religious, and lay people may work together with generosity.

READ MORE

≡ DAILY GOSPEL


≡ TRAINING CAMPS


CI 0186 Cấp I Sa Mạc Dấn Thân XIII
3/20/14 - 3/23/14, Houston, TX
SMT: Hoàng Văn Bính
Liên lạc: Tr. Hieu Dinh vincentdinh@hotmail.com

CI 0193 Cấp I Sa Mạc Về Đất Hứa XVIX
4/11/14 - 4/13/14, Ventura, CA
SMT: Phạm Cương
Liên lạc: Tr. Cương acmp29@yahoo.com

READ MORE