VEYM Curriculum

Chương Trình Thăng Tiến

Resource View Download
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN ĐOÀN SINH VIEW DOWNLOAD
≡ TIÊU CHUẨN TỐI THIỂU CHO CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN VIEW DOWNLOAD
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN NGÀNH ẤU NHI
≡ ẤU NHI CẤP I – STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ ẤU NHI CẤP I – TEACHER VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ ẤU NHI CẤP II – STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ ẤU NHI CẤP II – TEACHER VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ ẤU NHI CẤP III – STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ ẤU NHI CẤP III – TEACHER VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ THE JOURNEY TO THE HOLY EUCHARIST VIEW DOWNLOAD
≡ THÁNH KINH ẤU NHI CẤP I – STUDENT VERSION

01. Thiên Chúa Dựng Nên Muôn Loài
02. Thiên Chúa Dựng Nên Con Người
03. Thiên Chúa Dựng Nên Các Thiên Thần
04. Adam Eva Bị Cám Dỗ
05. Hậu Quả Của Tội Tổ Tông
06. Cain và Abel
07. Ông Noah Đóng Tàu
08. Lụt Đại Hồng Thủy
09. Chúa Lập Giao Ước với Noah
10. Tháp Babel
11. Chúa Gọi Abraham
12. Abraham Được Menkisedes Chúc Lành
13. Chúa Giao Ước với Abraham
14. Chúa Thử Lòng Abraham
15. Chúa Lập Lại Giao Ước Với Abraham

DOWNLOAD
≡ THÁNH KINH ẤU NHI CẤP II – STUDENT VERSION

01. Esau & Jacob
02. Jacob Được Chúc Lành
03. Giấc Mộng của Jacob
04. Chuyện Ông Giuse
05. Giuse Bên Ai Cập
06. Con Cháu Ông Giacóp Bên Ai Cập
07. Ông Maisen Ra Đời
08. Chúa Gọi Maisen
09. Mười Tai Họa
10. Bữa Chiên Vượt Qua
11. Vượt Biển Đỏ
12. Bánh Manna
13. Mười Giới Luật
14. Hòm Bia Thiên Chúa
15. Chúa Lập Lại Giao Ước

DOWNLOAD
≡ THÁNH KINH ẤU NHI CẤP III – STUDENT VERSION

01. Chúa Gọi Samuel
02. Samuel Xức Dầu và Phong Vương Cho Davít
03. David & Goliath
04. David Tha Chết cho Saul
05. David Phạm Tội
06. Sự Khôn Ngoan của Solomon
07. Nữ Hoàng Sheba
08. Tiên Tri Eliah và Các Sứ Thần
09. Elia Được Cất Lên Trời
10. Vua Giosia Lập Lại Giao Ước
11. Daniel trong Chuồng Sư Tử
12. Jonah Trong Bụng Cá
13. Chuyện Ông Job
14. Chuyện Ông Zachariah
15. Gioan Tẩy Giả Chào Đời

DOWNLOAD
≡ THÁNH THỂ ẤU NHI CẤP I – STUDENT VERSION

01. Các Dấu Hiệu Thánh Thể
02. Bánh và Mình Thánh
03. Rượu và Máu Thánh
04. Bánh Rượu Trở Thành Mình Máu Chúa
05. Xếp hàng lãnh Mình Thánh
06. Ai Được Rước Mình Thánh Chúa
07. Sông Ngày Thánh Thể
08. Sống Ngày Thánh Thể – Dâng Ngày
09. Sống Ngày Thánh Thể – Tham Dự Thánh Lễ và Rước Lễ
10. Sống Ngày Thánh Thể – Rước Lễ Thiêng Liêng
11. Sống Ngày Thánh Thể – Dâng Đêm
12. Bó Hoa Thiêng

DOWNLOAD
≡ THÁNH THỂ ẤU NHI CẤP II – STUDENT VERSION

01. Bí Tích Thánh Thể Là Gì
02. Sự Thành Lập Bí Tích Thánh Thể
03. Tên Gọi của Thánh Thể
04. Thánh Lễ
05. Sự Hiện Diện Đích Thực của Chúa Giêsu Thánh Thể
06. Ngày Rước Lễ Lần Đầu
07. Rước Mình và Máu Để Làm Gì
08. Điều Kiện Để Rước Mình và Máu Chúa
09. Dọn Mình Rước Lễ
10. Kính Cẩn Trang Nghiêm Khi Rước Lễ
11. Tạ Ơn Sau Khi Rước Lễ
12. Rước Lễ Mỗi Ngày

DOWNLOAD
≡ THÁNH THỂ ẤU NHI CẤP III – STUDENT VERSION

01. Yêu Mến & Tôn Kính Thánh Thể
02. Chầu Thánh Thể Là Gì
03. Chầu Thánh Thể Bắt Nguồn Từ Đâu
04. Những Hình Thức Khác Nhau của Chầu Thánh Thể
05. Các Em Làm Gì Khi Chầu Thánh Thể
06. Phép Lành Thánh Thể
07. Chúa Hiện Diện Trong Nhà Tạm
08. Các Em Làm Gì Trong Khi Viếng Chúa Tại Nhà Tạm
09. Sống Ngày Thánh Thể – Giờ Thánh Thể
10. Sống Ngày Thánh Thể – Hy Sinh
11. Sống Ngày Thánh Thể – Làm Tông Đồ
12. Phép Lạ Thánh Thể Là Gì

DOWNLOAD
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN NGÀNH THIẾU NHI
≡ THIẾU NHI CẤP I – STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ THIẾU NHI CẤP II – STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ THIẾU NHI CẤP III – STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ THÁNH KINH THIẾU NHI CẤP I – STUDENT VERSION

1.1.1 Stages
1.1.2 Scriptures
1.1.3 Old and New Testament
1.1.4 Intro to the Gospels
1.1.5 Birth of the four Gospels
1.1.6 Characteristics of the four Gospels
1.1.7 Synoptic Gospels
1.2.1 Obedience
1.2.2 Modesty
1.2.3 Temptation
1.2.4 Virtue of Gentleness
1.2.5 Making Moral Choices
1.2.6 Forgiveness
1.2.7 Prayer
1.3.1 First Commandment
1.3.2 Second Commandment
1.3.3 Third Commandment
1.3.4 Fourth Commandment
1.3.5 Fifth Commandment
1.3.6 Sixth Commandment
1.3.7 Seventh Commandment

DOWNLOAD
≡ THÁNH KINH THIẾU NHI CẤP II – STUDENT VERSION

2.1.1 Annunciation
2.1.2 Birth of John
2.1.3 Savior Is Born
2.1.4 Wise Men visit Jesus
2.1.5 Jesus Presented at the Temple
2.1.6 The Boy Jesus at the Temple
2.1.7 The Baptism of Jesus
2.2.1 Jesus Heals Two Blinds
2.2.2 Jesus and Peter Pay the Temple Tax
2.2.3 Listening
2.2.4 Keep Me Clean
2.2.5 Thanksgiving
2.2.6 Healing of the Paralytic
2.2.7 Students Trust in God
2.3.1 Good and Evil
2.3.2 Graciousness and Cruelty
2.3.4 Honesty and Lies
2.3.5 Ten Minas
2.3.6 Forgiving and Not Forgiving
2.3.7 Praising and Judging Others

DOWNLOAD
≡ THÁNH KINH THIẾU NHI CẤP III – STUDENT VERSION

3.1.1 The Temptation of Jesus
3.1.2 The Wedding at Cana
3.1.3 Bread of Life
3.1.4 The Passover
3.1.5 Jesus Washed The Disciples Feet
3.1.6 The Last Supper
3.1.7 Crucifixion of Jesus
3.2.1 The Acknowledge of Discipleship
3.2.2 The Preparation of Discipleship
3.2.3 Temptation of Discipleship
3.2.4 Calling of Disciple
3.2.5 Conditions of Discipleship
3.2.6 Gifts of Discipleship
3.2.7 Mission of Discipleship
3.3.1 The 10 Commandments
3.3.2 The Bible
3.3.3 Moral Decision Making
3.3.4 God’s Wills and Asking for His Support
3.3.5 What’s Right For Me
3.3.6 It’s Up To You
3.3.7 Good Advice Regarding
3.3.7 Moral Decison

DOWNLOAD
≡ THÁNH THỂ THIẾU NHI CẤP I – STUDENT VERSION

101. Các Phần Của Thánh Lễ
102. Phần Nhập Lễ 1
103. Phần Nhập Lễ 2
104. Phụng Vụ Lời Chúa 1
105. Phụng Vụ Lời Chúa 2
106. Phụng Vụ Lời Chúa 3
107. Phụng Vụ Thánh Thể 1
108. Phụng Vụ Thánh Thể 2
109. Phụng Vụ Thánh Thể 3
110. Nghi Thức Kết Lễ
111. Thánh Lễ Tiếp Diễn Trong Đời Sống
112. Giáo Hội Liên Tục Cử Hành Thánh Lễ

DOWNLOAD
≡ THÁNH THỂ THIẾU NHI CẤP II – STUDENT VERSION

201. Năm Phụng Vụ
202. Mùa Trong Năm Phụng Vụ
203. Tam Nhật Thánh
204. Lễ Buộc, Lễ Trọng, Lễ Kính, Lễ Nhớ
205. Mỗi Ngày Mừng Kính Một Vị Thánh
206. Các Bài Đọc
207. Những Dụng Cụ Cần Thiết Trong Thánh Lễ
208. Bàn Thánh
209. Lễ Vật Dâng Hiến Trong Thánh Lễ
210. Vai Trò Của Linh Mục Trong Thánh Lễ
211. Màu Sắc Phẩm Phục Thánh
212. Thừa Tác Viên Trong Thánh Lễ

DOWNLOAD
≡ THÁNH THỂ THIẾU NHI CẤP III – STUDENT VERSION

301. Thánh Lễ Là Gì
302. Chúa Hiện Diện Trong Thánh Lễ
303. Mục Đích của Thánh Lễ
304. Sự Kỳ Diệu của Thánh Lễ
305. Lợi Ích của Thánh Lễ
306. Niềm Vui của các Thánh trong Thánh Lễ
307. Linh Mục Người Hạnh Phúc Nhất
308. Linh Mục Thiên Thần Hạ Giới
309. Tâm Tình và Nhiệm Vụ của Giáo Dân
310. Tham Dự Thánh Lễ Cách Hiệu Quả

DOWNLOAD
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN NGÀNH NGHĨA SĨ
≡ NGHĨA SĨ CẤP I – STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ NGHĨA SĨ CẤP I – TEACHER VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ NGHĨA SĨ CẤP II – STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ NGHĨA SĨ CẤP II – TEACHER VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ NGHĨA SĨ CẤP III – STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ NGHĨA SĨ CẤP III – TEACHER VERSION VIEW DOWNLOAD
≡ THÁNH KINH NGHĨA SĨ CẤP I – STUDENT VERSION

1.1-1 Resurrection
1.1-2 Jesus Appears To Magdalene
1.1-3 Road to Emmaus
1.1-4 Appearance to Thomas
1.1-5 Ascension of Jesus
1.1-6 Holy Spirit
1.1-7 Mathias
1.2-1 Faith
1.2-2 Hope
1.2-3 Love
1.2-4 Gratitude
1.2-5 Prayers
1.2-6 Unity
1.2-7 Obedience
1.3-1 Curfew
1.3-2 Dating
1.3-3 Divorce
1.3-4 Abuse
1.3-5 Dropout
1.3-6 Runaway
1.3-7 Visual Cancer

DOWNLOAD
≡ THÁNH KINH NGHĨA SĨ CẤP II – STUDENT VERSION

2.1.1 Peter
2.1.2 Stephen
2.1.3 Philip
2.1.4 Paul Biography
2.1.5 Paul Conversion
2.1.6 Paul at Damascus and Jerusalem
2.1.7 Peter Baptised the Gentiles
2.2.1 Temptation
2.2.2 Good Conscience
2.2.3 Personal Discipline
2.2.4 Building Confidence and Characters
2.2.5 Humility
2.2.6 Gifts and Endowment
2.2.7 Temperance
2.3.1 Prejudice
2.3.2 Youth Gangs
2.3.3 Chastity
2.3.4 Cheating & Lying
2.3.5 Alcohol
2.3.6 Homosexuality
2.3.7 AIDS

DOWNLOAD
≡ THÁNH KINH NGHĨA SĨ CẤP III – STUDENT VERSION

3.1.1 First Missionary Journey
3.1.2 Paul In Corinth
3.1.3 Second Missionary Journey
3.1.4 Third Missionary Journey
3.1.5 Paul Imprisoned Appeal to Roman
3.1.6 Paul in Caesarea Felix & Agripa
3.1.7 Paul Storm and Shipwreck
3.1.8 Paul in Rome Persecution
3.2.1 Poor In Spirit
3.2.2 Meek
3.2.3 Mourn
3.2.4 Merciful
3.2.5 Hunger & Thirst For Righteousness
3.2.6 Pure in Heart
3.2.7 Peacemaker
3.2.8 Persecuted
3.3.1 Artificial Fertilization
3.3.2 Human cloning
3.3.3 Contraception
3.3.3 Contraception and the Bible
3.3.4 Abortion
3.3.5 Euthanasia
3.3.6 Capital Punishment
3.3.7 Terrosism

DOWNLOAD
≡ THÁNH THỂ NGHĨA SĨ CẤP I – STUDENT VERSION

101. Mầu Nhiệm Thánh Thể
102. Thánh Thể & Lời Chúa
103. Khát Vọng Rước Chúa
104. Dọn Mình Cẩn Thận
105. Kính Cẩn Rước Thánh Thể
106. Tận Hiến & Cầu Xin
107. Xét Mình & Quyết Tự Sửa
108. Ơn Ích Rước Lễ

DOWNLOAD
≡ THÁNH THỂ NGHĨA SĨ CẤP II – STUDENT VERSION

201. God’s Covenant with Adam and Eve
202. Abel
203. God’s Covenant with Noah
204. Meal of Melchisedek
205. God’s Covenant with Abraham
206. God’s Covenant with Moses and the Israelites
207. God’s Covenant with David

DOWNLOAD
≡ THÁNH THỂ NGHĨA SĨ CẤP III – STUDENT VERSION

301. The Annunciation
302. The Savior is Born
303. The Wedding Feast at Cana
307. Bữa Tiệc Ly

DOWNLOAD
≡ PHONG TRÀO NGHĨA SĨ CẤP I – STUDENT VERSION

1-2. Châm Ngôn & Màu Khăn Ngành Nghĩa
1-3. Ban Quản Trị Đoàn
1-4. Nguồn Gốc Phong Trào
1-5. Cấp Hiệu Phong Trào

DOWNLOAD
≡ PHONG TRÀO NGHĨA SĨ CẤP II – STUDENT VERSION

2-2. Giáo Dục Tự Nhiêu
2-2. Giáo Dục Siêu Nhiên
2-3. Phương Pháp Hàng Đội

DOWNLOAD
≡ PHONG TRÀO NGHĨA SĨ CẤP III – STUDENT VERSION

3-2. Lịch Sử và Bước Tiến Phong Trào
3-3. Lữa Thiêng Thánh Thể
3-4. Hệ Thống Tổ Chức Phong Trào
3-5. Tinh Thần Đội

DOWNLOAD
≡ CHUYÊN MÔN NGHĨA SĨ CẤP I – STUDENT VERSION

1-1. Nút Ruồi, Dẹt, Thòng Lọng
1-2. Nút Thuyền Chài, Thầy Tu
1-3. Nút Tăng Dây Lều, Ghế Đơn
1-4. Nút Nối Dây

DOWNLOAD
≡ CHUYÊN MÔN NGHĨA SĨ CẤP II – STUDENT VERSION

2-1. Cột Cây Chử Thập
2-2. Cột Cây Hình Vuông
2-3. Nút Nối Cây
2-4. Cổng Trại, Cột Cờ

DOWNLOAD
≡ CHUYÊN MÔN NGHĨA SĨ CẤP III – STUDENT VERSION

3-1. Thực Tập Làm Cổng Trại
3-2. Thực Tập Làm Cột Cờ
3-3. Trò Chơi Hội Chợ
3-4. Sơ Đồ Giêrusalem

DOWNLOAD
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN NGÀNH HIỆP SĨ
GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH HIỆP SĨ VIEW DOWNLOAD
HIỆP SĨ DEVELOPMENT PLAN VIEW DOWNLOAD
TĨNH HUẤN NGÀNH HIỆP SĨ – STUDENT VERSION VIEW DOWNLOAD
TĨNH HUẤN NGÀNH HIỆP SĨ – TEACHER VERSION VIEW DOWNLOAD ≡ HIỆP SĨ YEAR I

Moral Conscience
Catholic Prayers
Leading With Excellence – Self Discipline
Leading With Excellence – Self Confidence
Leading With Excellence – Self Esteem

DOWNLOAD ≡ HIỆP SĨ YEAR II

Leadership Training – Becoming A Praying Team
Leardership Training – Teamwork
Devotional Life – The Bible
Devotional Life – Mary Mother Of God
Devotional Life – Living An Eucharistic Day
Devotional Life – Listening And Peer Support
Devotional Life – Witnessing Your Faith

DOWNLOAD HÀNH TRÌNH THĂNG TIẾN KHƠI NGUỒN NGÀNH HIỆP SĨ VIEW DOWNLOAD